Pribatutasun-oharraren bidez, herritarrei, datu pertsonalen titularrei, haien datuen tratamenduari dagozkion berariazko alderdien berri ematen diegu, besteak beste, honako hauena: tratamenduen helburuak, haien eskubideak gauzatzeko harremanetarako datuak, informazioa kontserbatzeko epeak, datuen tratamendua egiteko legitimatzen gaituen araua eta egindako datu-komunikazioak.

Webguneko formularioen bidez jasotako datu pertsonalen tratamenduak xede du Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin kasuan-kasuan ezartzen den harremanari eustea, bai eta informazio-zereginei eta toki-korporazioak berezko dituen beste egitekoei ekitea ere.

INFORMAZIO OROKORRA

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
 • Entitatea: : Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
 • Helbidea:  Andutzeta kalea, 15.3. solairua
 • Telefonoa: 948 635 036
 • Datuen babeserako ordezkaria: dpd@bortziriakgz.eus
ADINGABEAK

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, ez zerbitzuak eskatzeko gaitutako web-formularioen bidez, ez harremanetarako formularioen bitartez, ezta mezu elektronikoak bidalita ere.

Horrenbestez, inork datu pertsonalak ematen baditu bitarteko horiek baliatuta, formalki adierazten du 14 urte baino gehiago dituela, edo bestela, gurasoen edo legezko tutoreen baimena duela horretarako.

WEBGUNEKO IRUDIAK

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, bere Webgunean, informazioa eskaintzen du hainbat ekitaldi, jarduera eta abarri buruz, eta horietako zenbaitetan herritarrek parte hartzen dute. Batzuetan, emandako informazioarekin batera argazkiak edo bideoak jartzen dira, eta haietan pertsonak agertzen dira, identifikatuak edo identifikagarriak.

Erabiltzaile batek irudi horietako batean bere burua ezagutu eta ez badu haietan agertu nahi, eskertuko dugu hori jakinaraztea guri, dpd@bortziriakg.eus helbidera idatzita. Mezuari bere nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia erantsi beharko dio, eta adierazi beharko du bera zer irudi edo bideotan agertzen den eta hori zein ataletan dagoen, webgunean. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera haien gurasoek edo legezko tutoreek egin beharko dute.

ESKUBIDEAK

Datuen babesari buruzko arauek eskubide jakin batzuk ematen dizkie datuen titularrei, Iruña Udalaren webgunearen erabiltzaileei edo sare sozialetako profilen erabiltzaileei.

Hona interesdunei dagozkien eskubideak:

 • Irispide-eskubidea: eskubidea informazioa eskuratzeko, honako hauei buruz: berari buruzko datuen tratamendua egiten ari ote den, egiten ari den tratamenduaren helburua, kasuan kasuko datuen kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, datuak kontserbatzeko epea eta datuen jatorria.
 • Zuzenketa-eskubidea: eskubidea datu pertsonal okerrak edo osagabeak zuzentzeko.

Ezerezte-eskubidea: eskubidea datu pertsonalak ezerezteko, honako kasu hauetan:

 • Datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak, zertarako bildu ziren eta horretarako.
 • Titularrak adostasuna bertan behera uzten badu.
 • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten badu.
 • Datu pertsonalak ezereztu behar badira lege-betebehar baten indarrez
 • Datu pertsonalak jaso badira informazioaren gizarteko zerbitzu bat dela medio, Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren 8. artikuluaren 1. zenbakian ezarritakoari jarraikiz.
 • Aurka egiteko eskubidea: eskubidea tratamendu jakin baten aurka egiteko, tratamendua interesdunaren adostasunean oinarritzen bada.

Mugaketa-eskubidea: eskubidea datuen tratamendua mugatzeko, honako kasu hauetan:

 • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten badu, enpresak datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez.
 • Tratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datuak ezereztearen aurka egiten badu.
 • Enpresak jadanik behar ez baditu datuak tratamenduaren helburuei begira, baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.
 • Interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, eta enpresaren arrazoi legitimoak interesdunarenen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.
 • Erreklamazio bat aurkezteko eskubidea kontrol-agintaritza eskudunari zuzenduta.
 • Interesdunek adierazitako eskubideak gauzatu ahalko dituzte Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorrari zuzenduta (Kale Nagusia, 2) edo egoitza elektronikoaren bidez, idazki bat eta beren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztuz.

Halaber, interesdunek erreklamazio bat egin dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentziari zuzenduta (Jorge Juan k., 6, 28001, Madril), idazki bat aurkeztuz edo egoitza elektronikoaren bidez (www.agpd.es)

XEDEA, ZILEGITASUNA ETA HARTZAILEAK

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak jakinarazi nahi du zertarako erabiliko diren eskatzen diren datuak, zertan oinarritzen den datu horien trataera egiteko eta datuak hirugarren bati jakinarazi behar badira ze kasuetan egingo den. Hortaz, 2019ko urria datarekin ekintzen erregistroa argitaratzen du.

Bortzirietako gizarte zerbitzuaren mankomunitateko neurri tekniko eta antolakuntza alorrekoak urtarrilak 8ko 3/2010 Errege dekretuako II eranskinak jasotzen dituenaren araberakoak dira, zeinak administrazio elektronikoaren arloan Esquema Nacional de Seguridad arautzen duen eta hauek Segurtasun Politikaren baitan daude.