FAMILIA HEZITZAILEA

 

Organu kudeatzailea

  • Bortzirietako gizarte zerbitzuen mankomunitatea

Xedea

  • Aitatasun edo amatasunean sor daitezkeen gabeziak osatzeko esku-hartze hezitzaileak diseinatu eta egitea.

Ezaugarriak

  • Gizarte hezitzaileak esku-hartzea eginen du bai adin txikikoekin bai gurasoekin. Adin txikikoen kasuan, beraiekin zerikusia duten alor desberdinetan: ikasketak, familia, jendartea…
  • Familiekin egiten duen esku-hartze zuzenean, hezitzaileak gurasoen gaitasun eta trebeziak eta erabiltzen dituzten eredu hezitzaileak baloratuko ditu. Familia kideei izan beharreko harreman eredu egokiak eskainiz eta akonpainamenduak burutuz.
  • Familia unitatean bertzelako aktibitate sozio-hezitzaileak aurreikusiko ditu: etxeko antolaketa, osasunerako hezkuntza, ekonomia antolaketa…

Onuradunak

  • Haur eta familia programako erabiltzaileak.

Sarbidea

  • Haur eta familia programatik.