EZGAITASUNA

Autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko programan bere egunerokotasunean mugaren bat edo zailtasunen bat duten edozein herritarrei artatzen zaie. Izaera indibidualeko baliabideak eta egonaldiak eskaintzen dira, hauek aldi baterako edo behin betiko izan daitezke, beti ere bere jatorrizko ingurunean integrazioa bermatu eta kalitatezko bizimodua mantentzea izango direlarik xede.

 

Tokiko baliabideak:

 

Egonaldiak:

 

Baliabideak: